O društvu

Začetki društva segajo v začetek leta 1968, ko je bil imenovan iniciativni odbor za pridobitev pristopnih izjav invalidov za oblikovanje enotne invalidske organizacije.

16. 01. 1969 je bila tako ustanovljena Zveza telesnih invalidov Slovenije, po nekajkratnih spremembah naziva današnja ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE. Nekoliko več kot štiri mesece zatem, je bilo 30. 05. 1969 ustanovljeno in pod štev. 83, z dne 19. 09. 1969, tudi registrirano tedanje Medobčinsko društvo telesnih invalidov Ljubljana Šiška, kot zametek bodočih društev invalidov v posameznih občinah na področju mesta Ljubljane. Pristopne izjave za včlanitev v tedanje društvo je podpisalo 225 invalidov in 98 podpornih članov. Ko so se v naslednjih letih pričela ustanavljati društva invalidov po ostalih ljubljanskih občinah, se je tudi tedanje MODTI Ljubljana Šiška, na občnem zboru dne 20. 10. 1972, preimenovalo in bilo pod štev. 373, dne 26. 02. 1974, registrirano kot DRUŠTVO  INVALIDOV LJUBLJANA ŠIŠKA, to je pod imenom, ki ga uporabljamo še danes.
Društvo je bilo do leta 2004,  zaradi sprememb društvenih pravil,  registrirano še pod štev. 720-1/84, 942-1-1/99, 102-03-5876/03, 102-03-13511/03 ter zadnjič pod štev. 116-02-014/03-008, z dne 19.01.2004, ko mu je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve podelilo status invalidske organizacije.

Društvo domuje v lastnih prostorih v Ljubljani, na Celovški c. 105 in šteje dne 01.01.2012 1102 invalida, od tega jih je 54,26% starejših od 70 let, 38,75% starejših od 60 let in 81 simpatizerjev. Pogled v vpisno knjigo pa nam pokaže številko 2458 toliko delovnih invalidov je bilo doslej včlanjenih v društvo.

Namen, cilje in naloge Društva invalidov Ljubljana Šiška podrobno opredeljuje statut društva, skladno s tem pa tudi njegovo organizacijo. Operativni organ za izvajanje nalog, oz. programa društva, je izvršni odbor s svojimi stalnimi in občasnimi komisijami, vsi pa za svoje delo odgovarjajo zboru članov, ki je najvišji organ društva.