Dohodninska donacija

Tukaj si natisnete obrazec za namenitev dela davka od dohodnine.

DOHODNINSKA DONACIJA
(Namenitev dela dohodnine za donacije)

ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA INVALIDE

Zakon o dohodnini davčnim zavezancem, ki plačujejo davek na dohodek po tem zakonu omogoča, da lahko do 0,5 odstotka od tega davkanamenijo enemu ali več upravičencem, ki jih je z uredbo določila Vlada Republike Slovenije.

Donacija je med drugim namenjena za financiranje splošno-koristnih namenov, kamor sodi tudi dejavnost našega društva, ki ima priznan poseben status, delovanja v javnem interesu.

Davčan uprava Republike Slovenije (DURS)upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se davek odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic.
Podatki o namenitvi davka upravičencem se štejejo za davčno tajnost.

Davčni zavezanci lahko torej del davka, ki bi šel sicer v državni proračun in ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, preusmerite kot donacijsko podporo vašemu društvu.

 

INVALIDI, ČLANI, SORODNIKI, ZNANCI IN PRIJATELJI DRUŠTVA INVALIDOV LJUBLJANA ŠIŠKA
IZKORISTITE MOŽNOST IN NAMENITE DO POL ODSTOTKA DAVKA OD VAŠE DOHODNINE NAŠEMU DRUŠTVU, MI PA SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO TAKO ZBRANA SREDSTVA PORABILI IZKLJUČNO ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE.

 

Hvaležni bomo, če se boste odločili in del davka namenili Društvu invalidov Ljubljana Šiška. V ta namen v (priloženo) »Zahtevo za namenitev dela dohodnine« vpišite le odstotek dohodnine (0,1%, 0,2 %, 0,3%, 0,4% ali 0,5%), ki nam jo namenjate, (naslov društva in davčna številka sta že vpisani).

Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdravljamo.

 

Društvo invalidov Ljubljana Šiška
Dušan Bajuk, predsednik