Dejavnost

Dejavnost društva delimo na dve področji:


Na del, ki se izvaja v društvenih prostorih.

  • merjenje krvnega pritiska in sladkorja,
  • pravni nasveti s področja invalidske zakonodaje in
  • svetovanje ob stresnem dogodku invalidne osebe (bolezen, operacija, izguba partnerja).

Na del, ki se izvaja na terenu:

  • obiski na domu – v domovih ostarelih občanov, enkratne finančne pomoči, srečanja in v sodelovanju s CSD tudi posredovanje za namestitev v domove ostarelih občanov.
  •  letovanja v objektih, ki nam jih ponudi ZDIS; z možnostjo koriščenja fizioter. usl.
  • desetdnevna skupinska zdravstvena rehabilitacija ob morju.
  • izletništvo, pohodništvo združeno z ogledom kulturnih znamenitosti kraja.

Razstava izdelkov članov DIŠ

Pretežni del dejavnosti se izvaja v prostorih društva, del pa izven njih. Prostori društva ustrezajo za individualne stike z ljudmi, lahko tudi za manjše skupine, ni pa večjega prostora za organiziranje kakšnih delavnic ali za prostočasne aktivnosti oz. druženje članov in izvedbo zbora članov. V društvu je kar nekaj zelo aktivnih članov, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, s svojimi izdelki pa se uspešno predstavijo na razstavah društva. Prav tako so člani uspešni na športnem področju, društvo pa jim omogoča treninge z najemom ustreznih vadišč.

Poleg vseh sej organov društva, se v društvenih prostorih izvaja še svetovanje članom s področja zagotavljanja in uveljavljanja pravic, ki jih zagotavljata invalidska ter socialno varstvena zakonodaja ter v smislu pomoči ob morebitnih socialno-zdravstvenih stiskah (bolezen, operacija, izguba partnerja, trenutna materialna stiska…).
meritve-tlaka

Redno se izvajajo tudi mesečne meritve krvnega tlaka in sladkorja.

Društvo skrbi za rekreativno dejavnost in organizirano klimatsko zdravljenje svojih članov, povezano s pohodništvom, druženjem in ogledi raznih kulturnih znamenitosti naših krajev. Tradicionalno organizira letno tri izlete, spomladanski je 2-dneven.

Relativno ugodne so možnosti članov za klimatsko zdravljenje v objektih, ki jih društvu vsako leto dodeli ZDIS in ki so v zdraviliščih, kjer obstojajo možnosti dodatnih zdravstvenih uslug (zdravniški pregledi in terapije, fizioterapija, raznovrstne masaže…).

rehabilitacija

Pogled iz hotela v Rabcu

Predvsem sprostitvi in druženju je namenjena tedenska skupinska rehabilitacija v obmorskih krajih, ki jo organizira društvo v spomladanskem in jesenskem času.

Ko že navajamo uresničevanje programa dela društva prav gotovo ne smemo mimo vsakoletnih akcij naših aktivistk na terenu, ki ostarele in bolne člane obiskujejo na domu in v domovih za starejše občane. Društvo poskrbi, da  jih ob obiskih na izteku leta tudi skromno obdarijo. Prav s terena pridejo tudi informacije o človeških stiskah članov in o potrebah za dodelitev kakšne finančne pomoči, pomoči pri namestitvi v dom in podobno.

Vsako leto v decembru društvo skliče zbor članov, po opravljenem delu in kosilu pa se člani prijateljsko poveselijo ob glasbi in plesu na novoletnem srečanju.